เสื้อจราจรสะท้อนแสง
แบบสั่งทำพิเศษ สามารถเลือกสีเสื้อและสีของแถบสะท้อนแสงสามารถสกรีนข้อความลงบนแถบสะท้อนแสงได้