เข็มขัดนิรัย รหัส SE1820
ประกอบด้วย สายเข็มขัดไนล่อนขนาดกว้าง 60 ซม.
ถุงเครื่องมือ ตะขอแบบ Double-Lock 1 อัน ห่วงยึดรูปตัว D 2 ข้าง
หัวเข็มขัด 1 อัน พร้อมเชือกไนล่อนขนาด 1.50 ม.
ให้ประสิทธิาพในการปกป้องสูงสุดแก่ผู้ใช้

เข็มขัดนิรัย รหัส SE 1821
ประกอบด้วย สายเข็มขัดไนล่อนขนาดกว้าง 60 ซม.
ถุงเครื่องมือ ห่วงยึดรูปตัว D 2 ข้าง
หัวเข็มขัด พร้อมเชือกไนล่อนขนาด 1.50 ม.
และตะขอแบบเปิดกว่าง ขนาด 2 นิ้ว