โอนเงิน (Tranfer)

• สั่งซื้อในนาม บริษัท ที อาร์ เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล เมคเกอร์กรุ๊ป จำกัด
ธนาคาร ไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)
ถนนเทพารักษ์ (อาคารมาลีรมย์) เลขที่บัญชี   346-300407-3   ประเท    กระแสรายวัน

• สั่งซื้อในนาม ห้างหุ้นส่วน ที เอส อินดัส พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ถนนเทพารักษ์ กม.16 เลขที่บัญชี 390-300086-4 ประเท กระแสรายวัน